Dispečink 3 tuny
602 111 142
Dispečink 8,5 tuny / Demolice apod.
602 210 875
Telefon
222 78 26 56
Dispečink 3 tuny
602 111 142
Dispečink 8,5 tuny / Demolice apod.
602 210 875
Telefon
222 78 26 56

Demolice domů a bourací práce včetně nakládky i odvozu odpadu a suti a jejich následná ekologická likvidace / recyklace.

Velkoobjemové kontejnery na odvoz odpadu nebo odvoz suti, vyklízení nebo přistavení kontejneru a pronájem kontejneru v oblasti Praha a dopravně dostupných oblastí Středočeského kraje, především v okresech Praha východ a Praha západ.

Zajišťujeme kontejnery na komunální odpad, stavební suť i směsné a tříděné odpady vč. odvozu bioodpadu a kompletní ekologické likvidace dle zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění a recyklace všech využitelných složek odpadu.

Odvoz (výkup) odpadů a likvidace i demontáže a nakládka vyřazených zařízení z výroby, starých provozů, vybavení kanceláří apod.

Zajistíme i kontejner na nebezpečný odpad. Provádíme likvidace starého nábytku i likvidace pneumatik velkoobjemovými kontejnery, samozřejmě jsme připraveni i na nakládku, snesení či vynesení odpadů s garancí nepoškození dotčených prostor.

PROČ hrozí pokuta až 10.000.000,- Kč - čtěte více ZDE

Ekologická vozidla s nizkými emisemi, která bez problémů projedou do centra Prahy i center okolních obcí a měst i rekreačních oblastí, zajištění přednostní ekologické recyklace odvážených odpadů dle platných ustanovení zákona č. 541 / 2020 Sb., ... to není zdaleka vše, co Vám můžeme nabídnout.

Nabízíme především:

  • Odpovědnost
  • Jistotu
  • Odbornost při nakládání s odpady
           Jsme rychlí a operativní, zvládáme speciality i ty nejmenší detaily jednotlivých zakázek.
Nejširší nabídka - kontejnery na objemné odpady, stavební suť, recyklovatelné odpady.
 
Máme pro Vás připraveno celkem 11 různých velikostí kontejnerů ve dvou hmotnostních kategoriích. Z tak široké palety je někdy obtížné si vybrat, a proto jsme připraveni probrat s Vámi ( zpravidla telefonicky ) všechny Vám známé okolnosti Vašich konkrétních potřeb, a na základě našich zkušeností Vám pak s nejlepším svědomím doporučíme nejefektivnější konkrétní řešení.
Kontejnery

Speciální technika pro pohyb na úzkých komunikacích ve městech a rekreačních zástavbách.

Výhodou našich služeb je zvládnutí maximální průjezdnosti ve stísněných prostorech (úzké uličky v centru Prahy a okolních měst a obcí, sídliště, firemní či domovní dvory, rekreační chatové oblasti apod.) díky používané svozové technice i profesionalitě našich řidičů.

Odvozem odpadu to pro Vás končí - a pro nás začíná :

Za účelem ekologického a efektivního nakládání s Vašimi odpady se Souhlasem Magistrátu hl.m.Prahy a pod dohledem příslušných kontrolních orgánů náš Sběrný dvůr, tedy "Zařízení k využívání a odstraňování odpadů" podle § 32 zákona č. 541 / 2020 Sb. v platném znění, v Praze 10, Dolních Měcholupech (nedaleko Štěrbohol).

V tomto Sběrném dvoře převzaté odpady třídíme a dotřiďujeme, a díky tomuto dlouhodobému úsilí je celkem více, než 80% námi převzatých odpadů dále recyklováno nebo jinak znovu využíváno. Bez dalšího využití je tedy likvidována v souladu s platnými předpisy pouze necelá pětina veškerých odpadů, které nám byly předány.
 

Graf

 

Pro každého původce odpadů pro každého z Vás...