Dispečink 3 tuny
602 111 142
Dispečink 8,5 tuny / Demolice apod.
602 210 875
Telefon
222 78 26 56
Dispečink 3 tuny
602 111 142
Dispečink 8,5 tuny / Demolice apod.
602 210 875
Telefon
222 78 26 56

Recyklace odpadu, Odvoz odpadů Praha

Výrazné slevy za tříděné ekonomicky využitelné odpady !

V zájmu maximalizace ekologicky příznivých dopadů nakládání s odpady jsme se rozhodli ekonomicky zvýhodnit zákazníky, kteří budou schopni naložit do příslušného kontejneru vždy jen „jednodruhový“ tříděný odpad bez dalších příměsí, zvláště pak s vyloučením příměsí, které by mohly další využívání takto separovaného odpadu nebo jeho části přímo znemožnit !

Odvoz, likvidace či recyklace odpadu

V takových případech nabízíme následující slevy za třídění odpadu ze základních ceníkových cen za odvoz a ekologickou likvidaci Ostatních odpadů. Zároveň pro tyto „jednodruhové“ odpady v některých případech neplatí ceníkové hmotnostní omezení, po jehož překročení standardně účtujeme zvýšenou cenu :

 

Specifikace odděleně svážených odpadů: SLEVA
Papír ( NE rozmoklý) bez znehodnocujících příměsí a příměsí jiných odpadů
(kódy odpadu: 15 01 01, 20 01 01)
až 67%
Bioodpady ze zeleně - lehké a objemné bez příměsí jiných odpadů a sypkých materiálů, z obcí, zahrad, parků a jiných ploch
(kódy odpadu: 20 02 01, 02 01 03 )
až 7%
Plasty bez znehodnocujících příměsí a příměsí jiných odpadů
(kódy odpadu: 02 01 04, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39)
až 3%
Dřevo vhodné k recyklaci ( NE např. okenní rámy, dřevo lakované, barvené a impregnované, s cementovým pojivem, nebo voděodolné, MDF desky, sololit a sololak, laminátové podlahy, lepené parkety apod. bez příměsí, nebo znečištěné jinými odpady – vše nutno konzultovat! ) 
(kódy odpadu: 15 01 03, 17 02 01, 20 01 38)
až 62%
Směsi obalů (papír, plasty, dřevo, plech) bez znehodnocujících příměsí
(kód odpadu: 15 01 06)
až 3%
Sklo bez znehodnocujících příměsí – viz. ceník kontejnerů 3m3, 3t „čistá suť“, nebo 6m3, 8,5t  „čistá suť“
(kódy odpadu: 15 01 07, 17 02 02, 20 01 02)
 
Železo, barevné kovy, slisované PET lahve a plastové fólie
  • vykupujeme dle aktuálních cen na trhu, účtujeme individuálně dopravné a případně pronájem kontejneru, dle platného znění zákona č. 235/2004 Sb. o DPH musí zákazník vystavit Daňový doklad s přenesenou daňovou povinností, je-li plátce DPH.
 

 

  • V případě, že zákazník = původce odpadu deklaruje, že do kontejneru naložil tříděný odpad ( čistá suť, papír, dřevo, apod. ), a jeho tvrzení se po odvozu ukáže jako nepravdivé, jsme nuceni účtovat nejen doplatek do ceny za netříděné odpady nebo netříděné odpady se sutí, ale i příplatek ve výši až 2.500,- Kč bez DPH.

 

Množstevní slevy !

 

V případě realizace větších finančních objemů žádejte finanční SLEVY, které Vám náklady na naše služby učiní snesitelnějšími !

Tyto SLEVY poskytujeme při předplatbách nebo okamžitých platbách, případně zpětně, tedy po včasné úhradě příslušné faktury dobropisem nebo odečtem v nejbližší následující faktuře.

 

HOMEPAGE - klikni na logo :-)