Dispečink 3 tuny
nonstop  602 111 142 express
Dispečink 8,5 tuny / Demolice apod.
nonstop  602 210 875 express
Telefon
222 78 26 56

ODVOZ ODPADU, SUTI, DEMOLICE, PRAHA  nejširší nabídka kontejnerů

Pětadvacetiletá praxe a odpovědný přístup garantuje efektivní a fungující odvoz odpadu, vyklízení nemovitostí i pozemků, demolice  objektů nebo jejich částí - i ve složitých  podmínkách, odvoz stavební suti, kontejnery na odpady, kontejnery na stavební suť i tříděné odpady, ekologickou likvidaci odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění, a také maximálně možnou recyklaci všech recyklovatelných odpadů.

V případě alespoň jedné výměny kontejneru na místě - po celé Praze a okolí stejné ceny kontejnerů na odpady a suť !

Volejte profesionály na 100% servis v odpadech.

Ujišťujeme Vás, že žádné Vaše kliknutí na našich stránkách nemůže být a nebude zneužito k následnému vydírání "v souladu se zákonem", tedy k účtování jakýchkoli položek a jejich následnému vymáhání. 

S lítostí upozorňujeme na citelný nárůst cen za likvidaci / recyklaci stavebních sutí od 15.2.2017.
Nové ceny uvedeny v našich cenících: Kontejnery o nosnosti 3 tunyKontejnery o nosnosti 8,5 tuny
Zároveň se nám podařilo razantně snížit ceny za odvoz recyklovatelného dřeva
 
auto""

Demolice - Domy -Objekty - Areály  Černé skládky - Nakládka suti    Úklid staveb před kolaudací apod.  Likvidace suti a odpadů "na klíč"

VÍCE...

auto""

KONTEJNERY ODPADY - SUTI

AKCE ZIMA - pronájem

kontejnerů nad 4 dny zdarma

CENÍKY

recyklace

Ušetřete s námi tříděním odpadů
Tříděné odpady = SLEVY až 64%   Odvoz odpadu Recyklace  Množstevní slevy

SLEVY

Držíme slovo - zavolejte. Rádi přesvědčíme i Vás.

 

Demolice, nakládka odpadů a sutí, související bourací a zemní práce, velkoobjemové kontejnery na odvoz odpadu nebo odvoz suti, vyklízení nebo přistavení kontejneru ve dne i v noci na stavební suť nebo komunální i jiné směsné a hlavně i tříděné odpady, ekologická likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění a recyklace všech využitelných složek odpadů.

Věřili byste, že i špatně provedená demolice Vám může zničit sousedské vztahy na hodně let ?

Odvoz (výkup) a likvidace i demontáže a nakládka vyřazených zařízení z výroby, starých provozů, vybavení kanceláří apod. 

Napadlo by Vás, že i odvoz odpadu nebo odvoz suti, provedený "levným" diletantem, Vás může dostat do konfliktu se správními orgány ?
Skoro se bojíte zavolat si přistavení kontejneru na odpady, protože jste zažili, že to nefunguje jako služba, což by mělo být samozřejmé?

Dokážete ocenit, že demolice nenaštve Vaše sousedy, že kontejner na stavební suť neponičí Vaši zámkovou dlažbu, že kontejner na odpady nepřijede o 3 hodiny později, než bylo domluveno, že při vyklízení sklepů ve Vašem domě nebudou otlučeny stěny na schodišti, že odvoz odpadu neskončí za půl roku pokutou za nepředání odpadů Oprávněné osobě podle zákona? 

 ??? Nechcete platit až 10.000.000,- korun ??? - Volejte nám !

Odvoz odpadu, odvoz suti, demolice domů, kontejnery na odpad, kontejnery na tříděné odpady, kontejnery na stavební suť, ekologická recyklace nebo likvidace, nakládka odpadů nebo sutí i tam, "kde to nejde", demolice strojem i ručně, nejčastěji v kombinaci ...

Ekologická vozidla s nizkými emisemi, která bez problémů projedou do centra Prahy i center okolních obcí a měst i rekreačních oblastí, zajištění přednostní ekologické recyklace odvážených odpadů dle platných ustanovení zákona č. 185 / 2001 Sb.,

...to není zdaleka vše, co Vám můžeme nabídnout.

    My nabízíme především Odpovědnost, Jistotu a Odbornost při provádění služeb i dalším nakládání s odpady.
 

 Kontejnery na odpady pro Vás = efektivní ekologie pro Prahu a Středočeský kraj.

 

Odvozem odpadu to pro Vás končí - a pro nás začíná...