Dispečink 3 tuny
602 111 142
Dispečink 8,5 tuny / Demolice apod.
602 210 875
Telefon
222 78 26 56
Dispečink 3 tuny
602 111 142
Dispečink 8,5 tuny / Demolice apod.
602 210 875
Telefon
222 78 26 56

Ceník kontejnerů 8,5 tuny
Hladík odpady

Přistavení kontejneru na odpad / suť a vyvezení, včetně třídění, recyklace a ekologické likvidace odpadů.

Nosiče IVECO - splňují emisní normy EURO 5 a EURO 6 - nosnost 8,5 tuny ( 7 tun )

CENÍK - čistá suť / zemina
      bez DPH s DPH  
Kontejner 6 m3
( 8,5 tuny )
Kontejner 6m3 (8,5t) suť 6.750,- 8.167,50

= inertní materiály bez příměsí ostatních odpadů

suť čistá do 50cm - bez zeminy ; zemina čistá - bez suti a odpadu

zemina 5.750,- 6.957,50

 

Příplatek za jednorázové přistavení kontejneru a jeho odvoz bez výměny 750,- Kč bez DPH  ( 907,50 Kč vč. DPH )
Příplatek (viz. výše) pro Prahu 5 (kromě Smíchova) a Prahu 6 : 950,- Kč bez DPH  ( 1.149,50 Kč vč. DPH )


CENÍK - ostatní odpady - ceny uvedeny bez 21% DPH
        Papír     Bioodpady
ze zeleně
Plasty Dřevo
vhodné
k recyklaci
Směsi
obalů
Netříděné odpady bez suti Netříděné odpady
se sutí *
Kontejner 6 m3
( 8,5 tuny )
Kontejner 6m3 (8,5t) 3.150,-
dle druhu
5.350,-
do cca 1t
6.250,- 3.350,- 6.250,- 6.350,-
do cca 1t
9.150,-
do 8,5t
Kontejner 12 m3
( 8 tun )
Kontejner 12m3 (8t) 3.150,-
dle druhu
7.450,-
do cca 2t
8.350,- 4.250,- 8.350,- 8.550,-
do cca 2t
14.350,-
do 8t
Kontejner 16 m3
( 7 tun )
Kontejner 16m3 (7t) 3.150,-
dle druhu
9.750,-
do cca 3t
12.350,- 4.750,- 12.350,- 12.450,-
do cca 3t
18.650,-
do cca 7t
Kontejner 20 m3
( 7 tun )
Kontejner 20m3 (7t) 3.150,-
dle druhu
9.950,-
do cca 3t
12.550,- 4.950,- 12.550,- 12.750,-
do cca 3t
18.950,-
do cca 7t
   * „se sutí“ = odpady s příměsí sypkých materiálů, SDK nebo skla ( pouze do max. hmotnosti 8,5 tuny resp. 7t ! ).

 

  • V případě, že zákazník = původce odpadu deklaruje, že do kontejneru naložil tříděný odpad ( čistá suť, papír, dřevo, apod. ), a jeho tvrzení se po odvozu ukáže jako nepravdivé, jsme nuceni účtovat nejen doplatek do ceny za netříděné odpady nebo netříděné odpady se sutí, ale i příplatek ve výši až 7.500,- Kč + 21% DPH.
  • Kontejner Vám přistavíme až na 4 dny zdarma !
    V případě pronájmu kontejneru na dobu delší než 4 dny bez vyvezení účtujeme 150,- Kč za každý další den + 21% DPH.
  • Mimo hranice Prahy za každý kilometr 49,50 Kč ( +  mýtné ) + 21% DPH.
  • Mimo hranice Prahy souprava s přívěsem za každý kilometr 55,50 Kč ( + mýtné ) + 21% DPH.
  • Čekání vozidla á 1 hodina 990,- Kč ( 247,50 Kč á 15 min. ) + 21% DPH. / Čekání soupravy s přívěsem á 1 hodina 1.190,- Kč ( 297,50 Kč á 15 min.) + 21% DPH. (přistavení kontejneru „na počkání“ do 1 hodiny ZDARMA !)
  • Pro občany Štěrbohol a Dolních Měcholup při objednávce min. 24 hod předem 15% sleva.

 

Ceník kontejnerů 3 tuny