Dispečink 3 tuny
nonstop  602 111 142 express
Dispečink 8,5 tuny / Demolice apod.
nonstop  602 210 875 express
Telefon
222 78 26 56

Ceník kontejnerů 8,5 tuny - Hladík odpady

Přistavení kontejneru na odpad / suť a vyvezení, včetně třídění, recyklace a ekologické likvidace odpadů.

Nosiče IVECO - splňují emisní normy EURO 5 a EURO 6 - nosnost 8,5 tuny ( 7 tun )

CENÍK - čistá suť / zemina
      bez DPH s DPH  
Kontejner 6 m3
( 8,5 tuny )
Kontejner 6m3 (8,5t) suť 3.900,- 4.719,-

= inertní materiály bez příměsí ostatních odpadů

suť čistá - bez zeminy ; zemina čistá - bez suti

zemina 3.450,- 4.174,50

 

Příplatek za jednorázové přistavení kontejneru a jeho odvoz bez výměny 750,- Kč bez DPH  ( 907,50 Kč vč. DPH )
Příplatek (viz. výše) pro Prahu 5 (kromě Smíchova) a Prahu 6 : 950,- Kč bez DPH  ( 1.149,50 Kč vč. DPH )


CENÍK - ostatní odpady - ceny uvedeny bez 21% DPH
    Papír Bioodpady
ze zeleně
Plasty Dřevo Směsi
obalů
netříděné odpady bez suti netříděné odpady
se sutí *
Kontejner 6 m3
( 8,5 tuny )
Kontejner 6m3 (8,5t) 1.725,- 2.760,- 3.105,- 2.636,- 3.105,- 3.450,-
do cca 1t
4.950,-
Kontejner 12 m3
( 8 tun )
Kontejner 12m3 (8t) 2.475,- 3.960,- 4.455,- 2.636,- 4.455,- 4.950,-
do cca 2t
7.990,-
Kontejner 16 m3
( 7 tun )
Kontejner 16m3 (7t) 2.475,- 4.776,- 5.373,- 2.636,- 5.373,- 5.970,-
do cca 2,4t
9.270,-
Kontejner 20 m3
( 7 tun )
Kontejner 20m3 (7t) 2.475,- 5.272,- 5.931,- 2.636,- 5.931,- 6.590,-
do cca 3t
9.990,-
   * „se sutí“ = odpady s příměsí sypkých materiálů nebo skla ( pouze do max. hmotnosti 8,5 tuny resp. 7t ! ).
   V případě větších finančních objemů žádejte speciální SLEVY !

 

  • V případě, že zákazník = původce odpadu deklaruje, že do kontejneru naložil tříděný odpad ( čistá suť, papír, dřevo, apod. ),     a jeho tvrzení se po odvozu ukáže jako nepravdivé, jsme nuceni účtovat nejen doplatek do ceny za netříděné odpady nebo netříděné odpady se sutí, ale i příplatek ve výši až 1.500,- Kč + 21% DPH.
  • Kontejner Vám přistavíme až na 4 dny zdarma !
    V případě pronájmu kontejneru na dobu delší než 4 dny bez vyvezení účtujeme 150,- Kč za každý další den + 21% DPH.
  • Mimo hranice Prahy za každý kilometr 32,50 Kč ( + pouze 1,67 Kč ! mýtné na dálnicích ) + 21% DPH.
  • Mimo hranice Prahy souprava s přívěsem za každý kilometr 36,50 Kč ( + pouze 4,12 Kč mýtné ) + 21% DPH.
  • Čekání vozidla á 1 hodina 680,- Kč ( 170,- Kč á 15 min. ) + 21% DPH. / Čekání soupravy s přívěsem á 1 hodina 780,- Kč (195,- Kč á 15 min.) + 21% DPH. (přistavení kontejneru „na počkání“ do 1 hodiny ZDARMA !)
  • Pro občany Štěrbohol a Dolních Měcholup při objednávce min. 24 hod předem 15% sleva.