Dispečink 3 tuny
602 111 142
Dispečink 8,5 tuny / Demolice apod.
602 210 875
Telefon
222 78 26 56
Dispečink 3 tuny
602 111 142
Dispečink 8,5 tuny / Demolice apod.
602 210 875
Telefon
222 78 26 56

Ceník kontejnerů 3 tuny
Hladík odpady

Přistavení kontejnerů na odpad / suť a vyvezení, včetně třídění, recyklace a ekologické likvidace odpadů.

Nosiče MITSUBISHI FUSO - splňují emisní normu EURO 4 a 6 - nosnost 3 tuny

CENÍK - čistá suť / zemina
      bez DPH s DPH  
Kontejner 3 m3 Kontejner 3m3 suť 3.350,- 4.053,50

= inertní materiály bez příměsí ostatních odpadů

suť čistá - bez zeminy ; zemina čistá - bez suti

zemina 3.250,- 3.932,50

 

Příplatek za jednorázové přistavení kontejneru a jeho odvoz bez výměny: 650,- Kč bez DPH ( 786,50 Kč vč. DPH )
Příplatek (viz. výše) pro Prahu 5 (kromě Smíchova) a Prahu 6 : 850,- Kč bez DPH ( 1.028,50 Kč vč. DPH )

 

CENÍK - ostatní odpady - ceny uvedeny bez 21% DPH
        Papír     Bioodpady
ze zeleně
Plasty Dřevo
vhodné
k recyklaci
Směsi
obalů
Netříděné odpady bez suti Netříděné odpady
se sutí *
Kontejner 3,5 m3 Kontejner 3m3 2.950,-
dle druhu
3.550,-
do cca 0,6t
3.350,- 2.550,- 3.350,- 3.550,-
do cca 1t
4.950,-
Kontejner 5 m3 Kontejner 5m3 2.950,-
dle druhu
3.950,-
do cca 0,8t
4.750,- 3.050,- 4.750,- 4.950,-
do cca 1t
6.350,-
Kontejner 6 m3 Kontejner 6m3 3.150,-
dle druhu
4.950,-
do cca 1t
5.750,- 3.350,- 5.750,- 5.950,-
do cca 1t
8.550,-
Kontejner 9 m3 Kontejner 9m3 3.150,-
dle druhu
5.350,-
do cca 1t
6.150,- 3.950,- 6.150,- 6.350,-
do cca 1,5t
8.950,-
Kontejner 11 m3 Kontejner 11m3 3.150,-
dle druhu
5.950,-
do cca 1,4t
6.850,- 4.050,- 6.850,- 7.050,-
do cca 1,6t
9.650,-
Kontejner 13 m3 Kontejner 13m3 3.150,-
dle druhu
6.750,-
do cca 1,9t
7.750,- 4.150,- 7.750,- 7.850,-
do cca 1,9t
10.550,-
Kontejner 14 m3 Kontejner 14m3 3.150,-
dle druhu
6.950,-
do cca 2t
7.750,- 4.250,- 7.750,- 7.950,-
do cca 2t
10.550,-
  * „se sutí“ = odpady s příměsí sypkých materiálů, SDK nebo skla ( pouze do max. hmotnosti 3 až 3,6 tuny ! ).
 
  • V případě, že zákazník = původce odpadu deklaruje, že do kontejneru naložil tříděný odpad ( čistá suť, papír, dřevo, apod. ), a jeho tvrzení se po odvozu ukáže jako nepravdivé, jsme nuceni účtovat nejen doplatek do ceny za netříděné odpady nebo netříděné odpady se sutí, ale i příplatek ve výši až 3.500,- Kč + 21% DPH.
  • Kontejner Vám přistavíme až na 3 dny zdarma !
    V případě pronájmu kontejneru na dobu delší než 3 dny bez vyvezení účtujeme 100,- Kč za každý další den + 21% DPH.
  • Mimo hranice Prahy za každý kilometr 34,90 Kč ( + mýtné ) + 21% DPH.
  • Čekání vozidla á 1 hodina 890,- Kč ( 222,50 Kč á 15 min. ) + 21% DPH. (přistavení kontejneru „na počkání“ do 1 hodiny ZDARMA !)
  • Pro občany Štěrbohol a Dolních Měcholup při objednávce min. 24 hod předem 15% sleva

 

Ceník kontejnerů 8,5 tuny