Dispečink 3 tuny
602 111 142
Dispečink 8,5 tuny / Demolice apod.
602 210 875
Telefon
222 78 26 56
Dispečink 3 tuny
602 111 142
Dispečink 8,5 tuny / Demolice apod.
602 210 875
Telefon
222 78 26 56

Ceník kontejnerů 3 tuny
Hladík odpady

Přistavení kontejnerů na odpad / suť a vyvezení, včetně třídění, recyklace a ekologické likvidace odpadů.

Nosiče MITSUBISHI FUSO - splňují emisní normu EURO 4 a 6 - nosnost 3 tuny

CENÍK - čistá suť / zemina
      bez DPH s DPH  
Kontejner 3 m3 Kontejner 3m3 suť 3.550,- 4.295,50

= inertní materiály bez příměsí ostatních odpadů

suť čistá do 50cm - bez zeminy ; zemina čistá - bez suti a odpadu

zemina 3.450,- 4.174,50

 

Příplatek za jednorázové přistavení kontejneru a jeho odvoz bez výměny: 650,- Kč bez DPH ( 786,50 Kč vč. DPH )
Příplatek (viz. výše) pro Prahu 5 (kromě Smíchova) a Prahu 6 : 850,- Kč bez DPH ( 1.028,50 Kč vč. DPH )

 

CENÍK - ostatní odpady - ceny uvedeny bez 21% DPH
        Papír     Bioodpady
ze zeleně
Plasty Dřevo
vhodné
k recyklaci
Směsi
obalů

Objemné, směsné

a stavební odpady

bez suti

Nedotříděné odpady
se sutí *
Kontejner 3,5 m3 Kontejner 3m3 2.950,-
dle druhu
3.850,-
do cca 0,6t
3.750,- 2.550,- 3.750,- 3.850,-
do cca 1t
5.350,-
Kontejner 5 m3 Kontejner 5m3 2.950,-
dle druhu
4.350,-
do cca 0,8t
5.250,- 3.050,- 5.250,- 5.350,-
do cca 1t
6.750,-
Kontejner 6 m3 Kontejner 6m3 3.150,-
dle druhu
5.350,-
do cca 1t
6.250,- 3.350,- 6.250,- 6.350,-
do cca 1t
9.150,-
Kontejner 9 m3 Kontejner 9m3 3.150,-
dle druhu
5.750,-
do cca 1t
6.550,- 3.950,- 6.550,- 6.750,-
do cca 1,5t
9.550,-
Kontejner 11 m3 Kontejner 11m3 3.150,-
dle druhu
6.350,-
do cca 1,4t
7.350,- 4.050,- 7.350,- 7.550,-
do cca 1,6t
10.050,-
Kontejner 13 m3 Kontejner 13m3 3.150,-
dle druhu
7.350,-
do cca 1,9t
7.750,- 4.150,- 7.750,- 8.350,-
do cca 1,9t
11.050,-
Kontejner 14 m3 Kontejner 14m3 3.150,-
dle druhu
7.450,-
do cca 2t
8.350,- 4.250,- 8.350,- 8.550,-
do cca 2t
11.050,-
  * „se sutí“ = odpady s příměsí sypkých materiálů, SDK nebo skla ( pouze do max. hmotnosti 3 až 3,6 tuny ! ).
 
  • V případě, že zákazník = původce odpadu deklaruje, že do kontejneru naložil tříděný odpad ( čistá suť, papír, dřevo, apod. ), a jeho tvrzení se po odvozu ukáže jako nepravdivé, jsme nuceni účtovat nejen doplatek do ceny za netříděné odpady nebo netříděné odpady se sutí, ale i příplatek ve výši až 5.500,- Kč + 21% DPH.
  • Kontejner Vám přistavíme až na 3 dny zdarma !
    V případě pronájmu kontejneru na dobu delší než 3 dny bez vyvezení účtujeme 100,- Kč za každý další den + 21% DPH.
  • Mimo hranice Prahy za každý kilometr 34,90 Kč ( + mýtné ) + 21% DPH.
  • Čekání vozidla á 1 hodina 990,- Kč ( 247,50 Kč á 15 min. ) + 21% DPH. (přistavení kontejneru „na počkání“ do 1 hodiny ZDARMA !)
  • Pro občany Štěrbohol a Dolních Měcholup při objednávce min. 24 hod předem 15% sleva

 

Ceník kontejnerů 8,5 tuny