Dispečink 3 tuny
nonstop  602 111 142 express
Dispečink 8,5 tuny / Demolice apod.
nonstop  602 210 875 express
Telefon
222 78 26 56

Ceník kontejnerů 8,5 tuny

Přistavení kontejneru na odpad / suť a vyvezení, včetně třídění, recyklace a ekologické likvidace odpadů.

Nosiče IVECO - splňují emisní normy EURO 5 a EURO 6 - nosnost 8,5 tuny ( 7 tun )

CENÍK - čistá suť / zemina
      bez DPH s DPH  
Kontejner 6 m3
( 8,5 tuny )
Kontejner 6m3 (8,5t) suť 2.500,- 3.025,- = inertní materiály bez příměsí ostatních odpadů
zemina 2.900,- 3.509,-

 

Příplatek za jednorázové přistavení kontejneru a jeho odvoz bez výměny 350,- Kč bez DPH  ( 423,50 Kč vč. DPH )
Příplatek (viz. výše) pro Prahu 5 (kromě Smíchova) a Prahu 6 : 500,- Kč bez DPH  ( 605,00 Kč vč. DPH )


CENÍK - ostatní odpady - ceny uvedeny bez 21% DPH
    Papír Bioodpady
ze zeleně
Plasty Dřevo Směsi
obalů
netříděné odpady bez suti netříděné odpady
se sutí *
Kontejner 6 m3
( 8,5 tuny )
Kontejner 6m3 (8,5t) 1.575,- 2.205,- 2.520,- 2.520,- 2.835,- 3.150,-
do cca 1t
4.350,-
Kontejner 12 m3
( 8 tun )
Kontejner 12m3 (8t) 2.250,- 3.150,- 3.600,- 3.600,- 4.050,- 4.500,-
do cca 2t
7.990,-
Kontejner 16 m3
( 7 tun )
Kontejner 16m3 (7t) 2.250,- 3.759,- 4.296,- 4.296,- 4.833,- 5.370,-
do cca 2,4t
8.970,-
Kontejner 20 m3
( 7 tun )
Kontejner 20m3 (7t) 2.250,- 4.193,- 4.792,- 4.792,- 5.391,- 5.990,-
do cca 3t
9.590,-
   * „se sutí“ = odpady s příměsí sypkých materiálů nebo skla ( pouze do max. hmotnosti 8,5 tuny resp. 7t ! ).
   V případě větších finančních objemů žádejte speciální SLEVY !

 

  • V případě, že zákazník = původce odpadu deklaruje, že do kontejneru naložil tříděný odpad ( čistá suť, papír, dřevo, apod. ),     a jeho tvrzení se po odvozu ukáže jako nepravdivé, jsme nuceni účtovat nejen doplatek do ceny za netříděné odpady nebo netříděné odpady se sutí, ale i příplatek ve výši až 1.500,- Kč + 21% DPH.
  • Kontejner Vám přistavíme až na 4 dny zdarma !
    V případě pronájmu kontejneru na dobu delší než 4 dny bez vyvezení účtujeme 150,- Kč za každý další den + 21% DPH.
  • Mimo hranice Prahy za každý kilometr 32,50 Kč ( + pouze 1,67 Kč ! mýtné na dálnicích ) + 21% DPH.
  • Čekání vozidla á 1 hodina 580,- Kč ( 145,- Kč á 15 min. ) + 21% DPH. (přistavení kontejneru „na počkání“ do 1 hodiny ZDARMA !)
  • Pro občany Štěrbohol a Dolních Měcholup při objednávce min. 24 hod předem 15% sleva.