Dispečink 3 tuny
nonstop  602 111 142 express
Dispečink 8,5 tuny / Demolice apod.
nonstop  602 210 875 express
Telefon
222 78 26 56
Dispečink 3 tuny
nonstop  602 111 142 express
Dispečink 8,5 tuny / Demolice apod.
nonstop 602 210 875 express
Telefon
222 78 26 56

O nás
Hladík odpady

100 % servis v odpadech v Praze a Středočeském kraji. 
 

Provádíme:

  • DEMOLICE domů, areálů nebo jejich částí včetně potřebné dokumentace a terénních úprav
  • Nakládku nejrůznějších odpadů (případně stavebních sutí) včetně jejich odvozu a recyklace /ekologické likvidace
  • Bourací práce s odvozem odpadu - suti včetně recyklace / ekologické likvidace
  • Zemní práce s odvozem odpadů včetně recyklace / ekologické likvidace
  • Přistavování kontejnerů od 3 m3 do 20 m3 a následný odvoz včetně recyklace / ekologické likvidace odpadu
  • Svoz odpadů včetně pronájmu plastových nádob (ve specifických případech)
  • Třídění a zajištění recyklace nebo řádné likvidace odpadů - jejich „využití a odstranění“ ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. O odpadech... v platném znění
           Jsme rychlí a operativní, zvládáme speciality i ty nejmenší detaily jednotlivých zakázek.
Nejširší nabídka - kontejnery na objemné odpady, stavební suť, recyklovatelné odpady.
 
Máme pro Vás připraveno celkem 11 různých velikostí kontejnerů ve dvou hmotnostních kategoriích. Z tak široké palety je někdy obtížné si vybrat, a proto jsme připraveni probrat s Vámi ( zpravidla telefonicky ) všechny Vám známé okolnosti Vašich konkrétních potřeb, a na základě našich zkušeností Vám pak s nejlepším svědomím doporučíme nejefektivnější konkrétní řešení.
Kontejnery

Speciální technika pro pohyb na úzkých komunikacích ve městech a rekreačních zástavbách.

Výhodou našich služeb je zvládnutí maximální průjezdnosti ve stísněných prostorech (úzké uličky v centru Prahy a okolních měst a obcí, sídliště, firemní či domovní dvory, rekreační chatové oblasti apod.) díky používané svozové technice i profesionalitě našich řidičů.

Odvozem odpadu to pro Vás končí - a pro nás začíná :

Za účelem ekologického a efektivního nakládání s Vašimi odpady se Souhlasem Magistrátu hl.m.Prahy a pod dohledem příslušných kontrolních orgánů náš Sběrný dvůr, tedy "Zařízení k využívání a odstraňování odpadů" podle § 14, odst. 1, zákona č. 185 / 2001 Sb. v platném znění, v Praze 10, Dolních Měcholupech (nedaleko Štěrbohol).

V tomto Sběrném dvoře převzaté odpady třídíme a dotřiďujeme, a díky tomuto dlouhodobému úsilí je celkem více, než 80% námi převzatých odpadů dále recyklováno nebo jinak znovu využíváno. Bez dalšího využití je tedy likvidována v souladu s platnými předpisy pouze necelá pětina veškerých odpadů, které nám byly předány.
 

Graf

 

Pro každého původce odpadů pro každého z Vás...

 

HOMEPAGE - klikni na logo :-)